Papy asfaltowe

Papy wierzchniego krycia

  Karta techniczna papy TOP WERNER PYE PV250 S56
  Karta techniczna papy SAMOTNY WERNER PYE PV250 S52
  Karta techniczna papy SUPER WERNER PYE PV250 S52
  Karta techniczna papy SUPER WERNER ++ PYE PV250 S52
  Karta techniczna papy EXTRA WERNER PYE PV200 S50
  Karta techniczna papy STANDARD WERNER PYE PV200 S44
  Karta techniczna papy TŁUSTY WERNER PYE PV250 S52
  Karta techniczna papy TĘGI PYE PV250 S52
  Karta techniczna papy SOLIDNY PYE PV250 S52
  Karta techniczna papy GRUBY PYE PV250 S52
  Karta techniczna papy SILNY WERNER PYE PV250 S52
  Karta techniczna papy DOBRY WERNER V60 S42

Papy podkładowe

  Karta techniczna papy SUPER WERNER PODKŁAD Typ T PYE PV250 S40
  Karta techniczna papy TĘGI PODKŁAD PYE PV250 S50, TYP T
  Karta techniczna papy EXTRA WERNER ++ podkład Typ T PYE PV200 S40
  Karta techniczna papy STANDARD WERNER PODKŁAD PYE PV200 S30, TYP T
  Karta techniczna papy SILNY WERNER PODKŁAD PYE PV200 S40, TYP T
  Karta techniczna papy ZWYKŁY WERNER PODKŁAD TYP T PYE PV200 S35
  Karta techniczna papy SMUKŁY WERNER PODKŁAD PYE G200 S28
  Karta techniczna papy MOCNY WERNER PODKŁAD G200 S40
  Karta techniczna papy DOBRY WERNER PODKŁAD V100 S40
  Karta techniczna papy DOBRY WERNER PODKŁAD V60 S30

Papy specjalne

Papy wentylacyjne

  Karta techniczna papy WENTYLACYJNY WERNER PYE PV250 S54
  Karta techniczna papy WENTYLACYJNY WERNER PODKŁAD PYE PV200 S40
  Karta techniczna papy DZIURAWY WERNER LV60 S20

Papy samoprzylepne

  Karta techniczna papy SAMOPRZYLEPNY WERNER PODKŁAD PYE V100 S25
  Karta techniczna papy SAMOPRZYLEPNY WERNER PODKŁAD PYE G200 S30

Papy przeciwkorzenne

  Karta techniczna papy PRZECIWKORZENNY WERNER PYE PV250 S52
  Karta techniczna papy PRZECIWKORZENNY WERNER PYE PV200 S44

Oferta Dachówka Bitumiczna

TRADYCYJNY WERNER czerwony, brązowy 100x33
KLASYCZNY WERNER zielony 100x33
KLASYCZNY WERNER grafitowy 100x33

Membrana

  Karta techniczna papy MEMBRANA S20 Top